Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Truy tố 7 bị can
điện thoại nghe lén
(TBTCO) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bảy bị can trong vụ án nghe lén 14.140 thuê bao điện thoại ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền.