Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TS hoàng trung dũng
TBTCO - Tái cấu trúc nguồn nhân lực đang trở thành một xu thế giúp DN vượt qua “cơn bão” khủng hoảng. Tuy nhiên, vấn đề là tái cấu trúc nguồn nhân lực như thế nào, bắt đầu từ đâu?