Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TS. Hoàng Xuân Hòa
cua khau thanh thuy
(TBTCO) - Ngày 20/3, tại Hà Giang, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế - xã hội Hà Giang trong mối liên kết vùng kinh tế Đông Bắc - Tây Bắc”.