Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TS Nguyễn Sơn
chứng khoán phái sinh
(TBTCVN) - Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 366/QĐ-TTg phê duyệt đề án xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam (TTCKPS). Đây là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng và phát triển TTCKPS trong thời gian tới.