Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TT 135/2014/TT-BTC
tài chính nhà nước
(TBTCO) - Bổ sung đối tượng không phải chịu phí sử dụng đường bộ; Quản lý chất lượng hàng DTQG; Cắt giảm thêm 88,36 giờ khai, nộp thuế; Lợi bất hợp pháp từ vi phạm hành chính sẽ bị sung công; Chế độ tài chính mới đối với CTCK... là một số chính sách tài chính mới có hiệu lực trong tháng 11/2014.