Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TTCKPS
ck
(TBTCVN) - Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam (TTCKPS) một năm qua (10/8/2017 - 10/8/2018) đã hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt.
Phái sinh
(TBTCO) - Hoạt động giám sát trên thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) được thực hiện như trên thị trường cơ sở, nhằm phát hiện và ngăn chặn những hành vi giao dịch bất thường có dấu hiệu ảnh hưởng tới giá trị đích thực của CKPS.
chung khoan
(TBTCVN) - Thị trường chứng khoán (TTCK) cũng như nền kinh tế nói chung đang có các yếu tố cơ hội để tạo chuyển biến về chất lượng. Đó là Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN); quản trị; minh bạch và công bố thông tin.
TTCKPS sẽ có bước phát triển lớn hơn, từng bước khẳng định vị thế
(TBTCVN) - Công tác chuẩn bị cho thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) ra đời đã triển khai tổng thể trên nhiều khía cạnh và đến nay cơ bản hoàn tất theo kế hoạch và yêu cầu đề ra.
chứng khoán phái sinh
(TBTCVN) - “Phát triển thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) là nhu cầu thiết yếu giúp đa dạng hóa sản phẩm trên TTCK, mở ra một lớp sản phẩm mới để phòng ngừa rủi ro.