Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TTHC
bh
(TBTCVN) - Nếu như năm 2015, bộ thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm Xã hội là 114 thủ tục thì đến nay đã cắt giảm còn 25 thủ tục. Kết quả cải cách này đã góp phần giúp doanh nghiệp và người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí trong các giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.
xh
(TBTCVN) - Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam là một trong những cơ quan tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, hướng đến chuyển đổi tác phong phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
bh
(TBTCVN) - Trong năm 2020, ngành Bảo hiểm xã hội đã để lại nhiều dấu ấn trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Theo thống kê, mỗi năm, hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiết kiệm ít nhất 10.000 tỷ đồng cho ngân sách.
nn
(TBTCVN) - Việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tạo sự công khai, minh bạch, hướng tới người dân, doanh nghiệp.
kiem
(TBTCVN) - 9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do Cục Thú y quản lý đã được kết nối chính thức trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thay vì phải làm thủ tục kiểm dịch ở hai nơi, hiện nay doanh nghiệp chỉ cần chọn một đơn vị để thực hiện các thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa quốc gia.
TTHC
(TBTCO) - Trong quý III/2020, TP. Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết 5.067.867 hồ sơ, bao gồm cả số liệu hồ sơ tiếp nhận của cơ quan theo ngành dọc đóng trên địa bàn
dvc
(TBTCVN) - Cùng với các dịch vụ công (DVC) đã cung cấp trên Cổng DVC quốc gia và Cổng giao dịch điện tử của ngành, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mong muốn mang lại tiện ích, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí khi tham gia, thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
hq
(TBTCVN) - Sáng 30/6, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) đã tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp (DN) châu Âu, với chủ đề “Cải cách quy định hành chính Chìa khóa thực thi thành công EVFTA”.
xh
(TBTCVN) - Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã kịp thời tháo gỡ các rào cản trong giải quyết TTHC. Điều này tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch cho doanh nghiệp (DN), người dân với cơ quan BHXH.