Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa TTSPĐT
ko bạc nhà nước
(TBTCO) - Đó là ghi nhận của phóng viên Thời báo Tài chính Việt Nam tại 2 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh trong “mùa quyết toán” 2014. Kết quả này chính từ việc triển khai thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu giữa Kho bạc nhà nước (KBNN) và hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đem lại.
TTSPĐT
(TBTCO) - Tiết kiệm thời gian, công sức của thanh toán viên, giảm bớt số liên chứng từ cũng như chấm dứt được tình trạng thiếu chủ động về nguồn vốn thanh toán của các đơn vị KBNN trên phạm vi cả nước, ... là những lợi ích thiết thực mang lại từ việc triển khai thanh toán song phương điện tử.
kbnn
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã cùng với 4 hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) và 2 nhà thầu triển khai thành công hệ thống thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu NSNN (PHT NSNN).
TTSPĐT
(TBTCO) - Đây là thông báo của lãnh đạo Kho bạc nhà nước (KBNN) tại Hội nghị tổng kết triển khai thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) và phối hợp thu (PHT) NSNN giữa KBNN và các ngân hàng thương mại (NHTM) vừa được tổ chức vào chiều nay (26/8/2014).
thanh toán song phương điện tử
(TBTCVN) - Đây là 3 đặc tính tối ưu của phương thức thanh toán mới đang được Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) triển khai- phương thức thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT).