Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa từ 20 giờ ngày 20/5
tang gia xang
(TBTCO) - Từ 20 giờ ngày 20/5, tăng giá xăng khoáng 1.200 đồng/lít; Xăng E5 tăng 1.200 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 500 đồng/lít; Dầu mazut 3.5S tăng 500 đồng/kg. Đồng thời công bố giảm giá mặt hàng dầu hỏa 64 đồng/lít.