Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa từ chối thanh toán
kiểm soát chi
(TBTCO) - Qua công tác kiểm soát chi ngân sách, 6 tháng đầu năm, các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã phát hiện ước khoảng 10.306 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 10,3 tỷ đồng.
anh moi
(TBTCO) - Thông tin từ Văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa – Vũng Tàu, từ đầu năm 2020 đến nay, qua công tác kiểm soát chi đơn vị đã phát hiện 98 khoản chi chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục thanh toán. Số tiền tạm từ chối thanh toán 6,3 tỷ đồng.
kho bạc
(TBTCO) - Theo thống kê mới đây của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến 30/11, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 82,7 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, hoặc chưa đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.
kho bạc nhà nước
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính từ đầu năm đến 30/9, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN), các đơn vị KBNN phát hiện khoảng 10.547 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 37,5 tỷ đồng.
KBNN
(TBTCO) - Thông tin từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 7 tháng qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 18,1 tỷ đồng của khoảng 6.579 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định.
KBNN ĐB
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống từ chối thanh toán 30,9 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong đó có 20 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đầu tư; 10,9 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chi thường xuyên.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Ông Nguyễn Hữu Sang, Chánh văn phòng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương cho biết, tính đến ngày 15/6/2019, đơn vị đã giải ngân trên 1.660 tỷ đồng vốn đầu tư, đạt 55,19% kế hoạch vốn được giao từ đầu năm.
KBNN
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, trong 5 tháng vừa qua, toàn hệ thống đã từ chối thanh toán 15 tỷ đồng vốn đầu tư và 5,6 tỷ đồng vốn chi thường xuyên.
KBNN
(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong quý I/2019, toàn hệ thống KBNN từ chối thanh toán ước khoảng 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách, từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư.