Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tự chủ
tự chủ
(TBTCO) - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có quyết định giao quyền thực hiện tự chủ tài chính trong 3 năm (2019 - 2021) cho các trường THPT trên địa bàn.
trần cẩm tú
(TBTCO) - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Vĩnh Phúc cần làm tốt công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, khắc phục cho được tình trạng "trên nóng, dưới lạnh".
trường nghề
(TBTCO) - TP. Hà Nội đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẵn sàng thực hiện cơ chế tự chủ từ năm 2021.
đào tạo nghề
(TBTCO) - Đối với các trường nghề, tự chủ được tài chính là nỗ lực rất lớn vì học sinh trường nghề thường là con em gia đình khó khăn, không thể đóng góp mức học phí cao, hơn nữa, đầu tư cho các trang thiết bị dạy học, thực hành rất tốn kém.
cao đẳng công nghệ cao
(TBTCO) - Đến thời điểm này, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao đã tự chủ được 80% kinh phí chi thường xuyên. Để chuẩn bị tự chủ 100% kinh phí, nhà trường đã giao cho các khoa thực hiện thí điểm tự chủ.
KBNN lai Châu
(TBTCO) - Tỉnh Lai Châu hiện có 928 dự án đầu tư công, với kế hoạch vốn được giao từ đầu năm và bổ sung thêm là trên 2.377 tỷ đồng. Cho đến nay, nguồn vốn này đã giải ngân được trên 1.422 tỷ đồng, đạt 60% tổng vốn được giao.
đắk nông
(TBTCO) - Thực hiện công tác cải cách tài chính công, đến nay toàn tỉnh Đắk Nông có 47/47 cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cấp tỉnh, 113/113 cấp huyện và 71/71 cấp xã đã và đang triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.
trường nghề
(TBTCO) - Qua khảo sát tại các trường nghề, nguồn thu chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước (NSNN). Để có thể tự chủ được tài chính, cần có cơ chế đổi mới chức năng, quyền hạn của các trường, để các trường có thể phát triển năng động như doanh nghiệp (DN).
tự chủ
(TBTCO) - 18/21 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tự đảm bảo chi thường xuyên. Nhờ đó mà năm 2017, ngân sách giảm chi thường xuyên cho ngành y tế tỉnh, với số tiền là 57,6 tỷ đồng; năm 2018 giảm chi ngân sách 84,8 tỷ đồng.