Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tự chủ
tự chủ
(TBTCO) - Năm 2017, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí, nhờ đó, đã trích được hơn 43 tỷ đồng chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động.
tự chủ
(TBTCO) - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2017, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiết kiệm được 61,6 tỷ đồng nhờ thực hiện quyền tự chủ.
kiểm toán nhà nước
(TBTCO) - Nhờ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành chính cơ quan nhà nước, 14 đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước đã tiết kiệm được 32,7 tỷ đồng trong năm 2017.
văn hóa
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết, năm 2017 kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ là hơn 123,5 tỷ đồng. Số kinh phí tiết kiệm được trong năm là hơn 18,8 tỷ đồng, trong đó tiết kiệm chi quỹ lương là 16,7 tỷ đồng, tiết kiệm các khoản chi khác là 2,1 tỷ đồng.
hành chính
(TBTCO) - Nhờ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năm 2017 các cơ quan hành chính trên địa bàn TP. Hà Nội đã tiết kiệm được 243,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,4% kinh phí quản lý hành chính được giao tự chủ.
hành chính
(TBTCO) - Nhận định về tình hình thực hiện tự chủ kinh phí hành chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) cho biết, phần lớn các đơn vị có số thu thấp, không ổn định dẫn đến tâm lý thực hiện tự chủ tài chính mang tính thăm dò, thử nghiệm.
hành chính
(TBTCO) - Sở Tài chính Nghệ An cho biết, nhờ thực hiện cơ chế tự chủ, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiết kiệm được hơn 7 tỷ đồng; trong đó cơ quan cấp tỉnh là 4,1 tỷ đồng, cơ quan cấp huyện là hơn 3 tỷ đồng.
tự chủ
(TBTCO) - Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quản trị theo mô hình doanh nghiệp. Do đó, vấn đề đặt ra là cần xác định giá trị tài sản của Nhà nước đã đầu tư chuyển giao cho các cơ sở giáo dục đại học quản lý.
tu chu
(TBTCO) - Trong bối cảnh các trường đại học (ĐH) còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất và nguồn lực, nhiều ý kiến cho rằng nên có cơ chế nới lỏng các quy định cho phép các trường đại học tự chủ đa dạng hóa nguồn thu.