Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tự chủ
g
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
cd
(TBTCVN) - Năm 2020, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã tự chủ được 70% chi thường xuyên. Nhà trường phấn đấu đến năm 2021 sẽ tự chủ được 100% chi thường xuyên. Để thực hiện mục tiêu này, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng nguồn thu, triệt để tiết kiệm chi.
truong
(TBTCVN) - Cơ chế tự chủ giúp các trường nghề vận động theo quy luật cung - cầu, năng động hơn, đào tạo những nghề mà xã hội cần. Một số trường nghề lớn tại Hà Nội hiện đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tự chủ trong thời gian tới.
ktqd
(TBTCVN) - Hiện nay, các trường đại học đã thực hiện tự chủ nhưng chưa thực hiện “quyền” được mang tài sản công cho thuê hoặc liên doanh, liên kết để tạo nguồn thu nếu như không sử dụng hết.
Hà Nội
(TBTCO) - Hà Nội dự kiến số lượng đơn vị sự nghiệp công lập giảm đến hết năm 2020 là 294 đơn vị, tương đương tỷ lệ 10,86% tổng số đơn vị năm 2015.
hành chính sự nghiệp
(TBTCO) - Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã hoàn thiện và đang xin ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Thông tư hướng về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp.
ĐH Kinh tế Quốc dân
(TBTCO) - Thực hiện tự chủ đã giúp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có nhiều đổi mới, sáng tạo và linh hoạt trong cách dạy và học. Đặc biệt, công tác tuyển sinh sau đại học của nhà trường đã có nhiều đổi mới, mang lại nhiều thuận lợi cho các thí sinh.
KBNN Nghệ An
(TBTCO) - Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Nghệ An, năm 2020, tỉnh này được giao trên 12.172 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tính đến ngày 15/5/2020 vừa qua, KBNN Nghệ An đã giải ngân trên 4.148 tỷ đồng, đạt hơn 34% kế hoạch được giao. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung cả nước hiện nay.
Đề án tiểu học
(TBTCO) - Sau 10 năm thực hiện Thông tư số 41 (TT41) về Điều lệ trường tiểu học đã có nhiều nội dung không còn phù hợp. Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) đang dự thảo Thông tư Điều lệ trường tiểu học mới để thay thế cho thông tư này. Theo đó, trường tiểu học sẽ được giao quyền tự chủ.