Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tự chủ
cơ chế tự chủ đại học công lập
(TBTCO) - Khẳng định tính đúng đắn của cơ chế tự chủ đại học công lập, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đang gặp nhiều “trúc trắc”, mà phần lớn là do cơ sở pháp lý chưa “chuẩn chỉ”. Do vậy, việc sớm hoàn thiện chính sách là yếu tố tiên quyết để tự chủ đại học đem lại hiệu quả thực sự.
đại học
(TBTCO) - Cơ sở giáo dục đại học được phép thực hiện trước lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo, theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và công khai báo cáo cấp có thẩm quyền để theo dõi, giám sát thực hiện.
y
(TBTCVN) - Trong 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2011-2019), tốc độ tăng chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho y tế luôn cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của NSNN.
học sinh
(TBTCO) - Tại báo cáo gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cho biết, trong quý III/2019, sẽ hoàn thành sắp xếp, sáp nhập lại các trường học trên địa bàn.
Hà Nội
(TBTCO) - TP. Hà Nội phấn đấu có 10% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015.
Bệnh viện
(TBTCO) - Năm 2018, Sở Y tế Hà Nội đã nâng mức tự chủ tài chính chi thường xuyên cho 13 bệnh viện, nâng tổng số đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên là 18 đơn vị.
đơn vị sự nghiệp
(TBTCO) - Năm 2018, UBND tỉnh Tiền Giang đã sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp và nâng mức tự chủ tài chính của các đơn vị, nhờ đó đã giảm 1.332 người hưởng lương từ ngân sách.
hoc
(TBTCO) -Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực...
HT
(TBTCO) - Các bệnh viện chuyển sang cơ chế tự chủ đã đạt nhiều kết quả rất tốt, tăng chất lượng dịch vụ, giảm gánh nặng cho ngân sách. Tuy nhiên, cần có “hành lang” pháp lý cụ thể, quy định rõ tự chủ như thế nào, những gì được làm và không được làm.