Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Từ ngày 23/4
pid
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Trang trí Nội thất Dầu khí (mã Ck PID) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.