Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tư nhân bãi đậu xe công cộng
bai do xe
(TBTCO) - UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tư nhân trong giải quyết vấn đề thiếu “bãi đậu xe công cộng”.