Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tự phối trộn các loại premix
chất cấm trong chăn nuôi
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành chỉ thị tăng cường quản lý chất cấm trong chăn nuôi, nhằm chấn chỉnh tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang có chiều hướng gia tăng báo động ở các địa phương, nhất là khu vực các tỉnh phía Nam.