Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tư vấn trực tuyến
khai giảng ddp
(TBTCO) - Buổi tư vấn trực tuyến sẽ giải đáp một cách chính xác và chi tiết nhất những câu hỏi mà các bạn học sinh có thể băn khoăn trong những ngày qua về hệ chính quy 2 bằng đại học của Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính).
(TBTCO) - Hơn 3 năm đi vào hoạt động ,Tổ tư vấn trực tuyến của Hải quan Bình Dương đã giải đáp trên 700 lượt vướng mắc của DN. Đây là một trong những sáng kiến được Hải quan Bình Dương áp dụng đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong việc hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia XNK.