Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuần công nghệ thông tin Nhật Bản 2013
(TBTCO) - Đây là thông tin phát đi từ Ban tổ chức “Tuần công nghệ thông tin Nhật Bản 2013 - Japan ICT Week 2013”. Đây cũng là sự kiện được Đại Sứ quán Nhật Bản chọn là một trong những hoạt động chính thức thuộc Chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản.