Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan 2019
n
(TBTCO) - Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan lần thứ 4, với chủ đề “Taste of Vietnam”, vừa chính thức được khai mạc tại Thủ đô Bangkok và sẽ tiếp diễn tới hết ngày 22/9.