Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuần hành
phan doi trung quoc
(TBTCO) - Dòng người đỏ rực dương cao các biểu ngữ phản đối hành vi sai trái của Trung Quốc cùng các tiếng hô vang như "Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan ra khỏi Việt Nam!" "Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam“, "Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế" ...