Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ ba
Trao mũ bảo hiểm
(TBTCO) - Ngày 4/5, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (AIPF) tổ chức tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cho học sinh trung học và phát mũ bảo hiểm cho các em.