Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuần lễ Anh
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10, Tuần lễ Anh Quốc tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh nhân sự kiện 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.