Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuần lễ Biển và Hải đảo 2015: Đại dương khỏe mạnh
bien
(TBTCO) - Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh” (Healthy oceans, Healthy planet) do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 1 - 8/6/2015 tại Quảng Ngãi.