Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN và TNDN năm 2014
Hỗ trợ NNT
(TBTCO) - Cục Thuế Nam Định cho biết, từ 18/3 đến 31/3, ngành Thuế địa phương tiến hành tổ chức "Tuần lễ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN và TNDN năm 2014" nhằm tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế (NNT) nắm vững các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quyết toán thuế (QTT).