Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa túi ni nông
thuế môi trường túi ni lông
(TBTCO) - Đây là ý kiến của Bộ Tài chính trước đề nghị tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu và phí bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất bao bì bằng chất liệu ni lông, để hạn chế ô nhiễm và bảo vệ môi trường, vì chất ni lông rất khó phân hủy.