Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuyên dương người nộp thuế năm 2018
Cục Thuế Hải Phòng
(TBTCO) - Nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của doanh nghiệp (DN), doanh nhân, hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố, ngày 8/11/2019, Cục Thuế Hải Phòng đã tổ chức hội nghị tuyên dương 111 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.
cục thuế điện biên
(TBTCO) - Để động viên các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, ngày 1/11/2019 Cục Thuế Điện Biên đã tổ chức hội nghị tuyên dương 127 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018.