Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuyến metro số 2
metro
(TBTCO) - Theo quy hoạch, TP Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro, nhưng ngoài tuyến metro số 1 đã thi công đạt 71% khối lượng, các dự án metro khác vẫn đang được thành phố nỗ lực triển khai. Theo đó, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dự kiến khởi công và thi công từ năm 2021.