Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tuyển sinh đại học 2018
nộp hồ sơ
(TBTCO) - Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của quy chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 là điểm thi sẽ được được làm tròn đến hai chữ số thập phân thay vì làm tròn đến 0,25 như các năm trước.
thi THPT
(TBTCO) - Sáng nay, ngày 27/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức họp báo để thông tin về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học 2018. Nhiều thông tin liên quan đến đề thi đã được Bộ tiết lộ.
xem diem
(TBTCO) - Từ năm 2018, Học viện Hành chính quốc gia sẽ chỉ đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, không tuyển sinh đào tạo trình độ đại học.