Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tuyển sinh đại học năm 2014
Học viện Tài chính
(TBTCO) - Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm sàn năm 2014, Học viện Tài chính đã công bố điểm chuẩn chính thức vào hệ đại học chính quy và hệ liên thông đại học loại hình đào tạo chính quy khóa 17 - năm 2014.
Thí sinh
(TBTCO) - GS. TS. NGND Ngô Thế Chi – Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào Học viện Tài chính đợt 1 trong 2 ngày 4,5/7 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên, có 3 thí sinh bị xử lý kỷ luật.