Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tỷ giá 2015
tỷ giá 2015
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên chủ động phá giá tiền đồng từ 3-4% trong vòng 2-3 năm tới, thông qua một số bước với biên độ 1-1,5%, để trả lại sức cạnh tranh cho hàng hoá sản xuất nội địa.