Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tỷ giá ngoại tệ tháng 12/2014
tỷ giá ngoại tệ
(TBTCO) - KBNN vừa có thông báo tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác áp dụng trong thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ thống nhất trên phạm vi toàn quốc trong tháng 12/2014.