Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tỷ giá thương mại
Năng lượng
(TBTCO) - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, bắt đầu từ tháng 6/2015, 3 chỉ số mới sẽ được công bố là Chỉ số giá sản xuất (PPI); chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (chỉ số giá xuất, nhập khẩu); tỷ giá thương mại (ToT).