Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Tỷ lệ bất động sản tồn kho giảm mạnh
bds ton kho
(TBTCO) - Quý 3/2014, tỷ lệ hàng tồn kho giảm mạnh với 24% so với quý trước và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước, do hoạt động tốt của toàn thị trường. Cũng trong quý này, tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội đạt 38%, tăng hơn 15% so với quý trước.