Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
KBNN Nam Sách, Hải Dương
(TBTCO) - Tính đến ngày 20/10 vừa qua, toàn tỉnh Hải Dương đã giải ngân được hơn 3.463 tỷ đồng, đạt trên 70% kế hoạch vốn sau khi bổ sung (4.260 tỷ đồng). Theo đó, Hải Dương là 1 trong 10 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao trong cả nước.
da
(TBTCVN) - Theo Bộ Tài chính, để kịp thời xử lý đối với kế hoạch còn lại các tháng cuối năm, các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo danh mục dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2019 đạt dưới 50%; nêu rõ nguyên nhân và đề xuất phương án cắt giảm, điều chuyển vốn.
ct
(TBTCVN) - Trong các năm gần đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ, TB&XH) luôn đạt tỷ lệ giải ngân cao, đạt 98%-99%.
KBNN Điện Biên
(TBTCO) - Ước đến hết tháng 6/2019, nguồn vốn ngân sách giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) Điện Biên đạt 44,66% kế hoạch. Trong đó vốn chi thường xuyên ước đạt 47,29% và vốn đầu tư ước giải ngân được 36,44%.
KBNN Ninh Thuận
(TBTCO) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Sơn, Ninh Thuận cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện hiện đang có tỷ lệ rất thấp.
cau
(TBTCVN) - Năm 2018 là năm thứ 3 Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng tiếp tục giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 5 năm (2016-2020) để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
KBNN
(TBTCO) - Là cơ quan quản lý và kiểm soát chi nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất chú trọng đến công tác giải ngân nguồn vốn NSNN nội ngành. Theo đó, tính đến hết tháng 6 vừa qua, các khoản chi trong nội ngành đều có tỷ lệ giải ngân cao.
tiền
(TBTCO) - Có 13 bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân chậm, tính tới ngày 15/6 chỉ đạt dưới 20%. Sau khi được đôn đốc, tình hình giải ngân các đơn vị này đã có chuyển biến tích cực, một số đơn vị đạt trên 20%.
giao ban
(TBTCVN) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016.