Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tỷ lệ thanh toán vốn đầu tư
cầu QN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thuộc nguồn vốn NSNN và trái phiếu chính phủ (TPCP) ước thực hiện 6 tháng năm 2014. Theo đó, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành đúng chế độ phân bổ kế hoạch vốn và có tỷ lệ thanh toán cao hơn cùng kỳ.