Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa tỷ lệ trúng thầu trái phiếu
trái phiếu chính phủ
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Kho bạc Nhà nước đã huy động được thêm 3.950 tỷ đồng/6.200 tỷ đồng trái phiếu gọi thầu. Như vậy, so với phiên huy động tuần đầu tiên tháng 8, tuần này tỷ lệ trúng thầu/gọi thầu trái phiếu chính phủ đã có sự cải thiện, đạt 63,7%.
trai phieu chinh phu
(TBTCO) - Ngày 28/5, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 1.000/2.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho kỳ hạn 15 năm. Lãi suất trái phiếu trúng thầu không đổi. Đây là phiên đạt tỷ lệ trúng thầu 50% của Kho bạc Nhà nước sau nhiều phiên tỷ lệ này đạt thấp.
(TBTCO) - Ngày 11/10, phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đã huy động thành công 4.000/4.500 tỷ đồng gọi thầu (đạt gần 90%). Đây là phiên đấu thầu có tỷ lệ trúng thầu cao nhất từ đầu tháng 9 đến nay của Kho bạc Nhà nước.