Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Uber Copter
taxi bay
(TBTCO) - Bắt đầu từ ngày 3/10, người dân tại thành phố New York của Mỹ có thể trải nghiệm dịch vụ "taxi bay" sử dụng máy bay trực thăng của Uber thông qua ứng dụng Uber Copter.