Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UBND các tỉnh
grab
(TBTCO) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội và UBND các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị xử nghiêm xe ứng dụng Grab hoạt động trái phép trên địa bàn.
phí trông giữ xe
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương xây dựng, thẩm định và ban hành giá 9 dịch vụ chuyển từ phí sang giá do nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ có liên quan theo quy định tại Luật Phí và lệ phí.