Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UBND tỉnh Bình Thuận
dat
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND tỉnh Bình Thuận về giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với các hồ sơ giao đất trước ngày 1/7/2014, nhưng kê khai nộp tiền sử dụng đất sau ngày 1/7/2014.
(TBTCO) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ (%) chi phí khoán cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản (TS) tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính, trên địa bàn.