Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UBND tỉnh Lai Châu
Lai Châu giải ngân vốn đầu tư
(TBTCO) - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Lai Châu đã vươn lên đứng thứ 10 trong cả nước về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả này là sự đồng lòng cùng vào cuộc của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
KBNN Lai Châu
(TBTCO) - Đến nay, vốn đầu tư công tại tỉnh Lai Châu giải ngân qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đạt 30%. Lai Châu đang đưa ra giải pháp để thúc đẩy giải ngân nguồn vốn này.
cửa khẩu lai châu
(TBTCO) - UBND tỉnh Lai Châu vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xem xét, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đối với chi cục hải quan cửa khẩu Ma Lù Thàng, trong đó có phương án thành lập Cục Hải quan Lai Châu.