Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UEA
(TBTCO) - Real Madrid đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp trị giá 1 tỷ USD ở Ras Al Kaimah, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UEA) với lý do là nhà đầu tư không có đủ tiềm lực tài chính, sau khi đơn vị cùng chung vốn đầu tư là RAK Marjian Island Football quyết định rút lui.