Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ứng dụng CNTT
bhxh
(TBTCO) - Theo kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam liên tiếp trong 3 năm 2017, 2018, 2019 giữ vị trí đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ về ứng dụng CNTT.
hq
(TBTCVN) - Công nghệ thông tin đã được ứng dụng sâu, rộng vào hầu hết các hoạt động nghiệp vụ của ngành Tài chính, trở thành huyết mạch trong các hoạt động nghiệp vụ chủ chốt, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý tài chính – ngân sách.
ict index ngành Tài chính
(TBTCO) - Ngày 23/6, Bộ Tài chính đã công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng mức độ sẵn sàng cho ứng dụng CNTT ngành Tài chính năm 2019 (ICT Index ngành Tài chính 2019) của 2 khối trung ương và địa phương. Đây là năm thứ 11 báo cáo này được thực hiện.
cục thuế quảng ngãi
(TBTCO) - Những năm qua, Cục Thuế Quảng Ngai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý thuế. Nhờ đó, đến nay gần 100% doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thực hiện khai, nộp thuế bằng phương thức điện tử.
Thuế Nghệ An
(TBTCO) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế Nghệ An đã chủ động triển khai hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức, trong đó chủ yếu tập trung ứng dụng công nghệ thông tin để tránh tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả.
cntt
(TBTCVN) - Đến nay, hệ thống tin học thống kê tài chính đã trở thành một trong những hệ thống xử lý thông tin lớn và hiện đại nhất trong các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần cốt lõi trong sự nghiệp hiện đại hóa ngành Tài chính, xây dựng nền tài chính điện tử.
KBNN Hải Dương
(TBTCO) - Từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương luôn được KBNN tin tưởng, chọn làm thí điểm nhiều nghiệp vụ quan trọng cũng như thực hiện trước các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để nhân rộng triển khai trong toàn hệ thống.
KBNN Ninh Bình
(TBTCO) - Xác định là “cơ quan phục vụ” nên từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình luôn coi trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ để hướng tới mọi đối tượng khách hàng.
cntt
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 585/2019/QĐ-BTC phê duyệt Kiến trúc cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài chính, phóng viên TBTCVN đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Xuân Nam - Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính về nội dung này.