Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ứng dụng công nghệ cao
Rau sách
(TBTCO) - Thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp.
DN CNC
(TBTCO) - Theo số liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) mới tổng hợp cho thấy, từ năm 2012 đến nay đã có 44 doanh nghiệp (DN) được công nhận là DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong 3 lĩnh vực.
EVFTA
(TBTCO) - Công nghệ cao là lĩnh vực khá là tiềm năng để thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - EU. Con đường "cao tốc" Việt Nam - EU sẽ là con đường "chở" những công nghệ cao, công nghệ sạch để hướng đến sự phát triển bền vững của cả hai nền kinh tế.
SHB
(TBTCO) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa tham dự “Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018” tổ chức tại An Giang. Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu cơ hội, kêu gọi đầu tư tại tỉnh An Giang với 60 dự án thuộc một số lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...
NH
(TBTCVN) - Với 73,6% tổng dư nợ đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, các dòng vốn từ Agribank đã trở thành nguồn lực quan trọng đối với việc phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch, trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0).
Ông Hồ
(TBTCO) - Hội chợ triển lãm mỗi xã, phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc - Thái Nguyên 2018, sẽ diễn ra từ ngày 31/8 đến 6/9/2018 tại tỉnh Thái Nguyên.
Nông nghiệp UDCNC
(TBTCO) - Theo Bộ NN&PTNT, đến nay có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp giấy chứng nhận; trong đó, 12 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, 19 doanh nghiệp trong lĩnh vực thủy sản, 9 doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
(TBTCO) - Phát triển nông nghiệp 4.0, nông dân vẫn chưa sẵn sàng vì còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, thời gian tới cần có các chính sách rõ ràng, cụ thể để hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.
ngông nghiệp
(TBTCVN) - Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (UDCNC) là xu thế tất yếu nhằm tạo ra những đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp.