Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ứng dụng công nghệ thông tin
Đồ họa: HỒNG VÂN
(TBTCVN) - Từ nhiều năm nay, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện cải cách từ phối hợp thu, giao dịch trên môi trường mạng đến đẩy mạnh không giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt… Theo đó, tại trụ sở các đơn vị kho bạc đã vắng bóng khách hàng, lượng chứng từ giấy cũng giảm hẳn.
17
(TBTCVN) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, nhiều tỉnh, thành phố đã phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc giãn cách xã hội khiến cho cơ quan thuế phải thay đổi cách thức, phương thức tuyên truyền, hỗ trợ.
Nguồn: Bộ Tài chính   Infographic: Hồng Vân
(TBTCVN) - Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, linh hoạt cách thức làm việc, bám sát thực tiễn để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra..
Hệ thống Tổng kế toán nhà nước sẽ được nâng cấp
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa phê duyệt (tại Quyết định số 1162/QĐ-BTC) chủ trương đầu tư đối với 14 hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Kho bạc Nhà nước triển khai từ năm 2021, trong đó có đầu tư mở rộng chức năng Hệ thống Tổng kế toán nhà nước.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính sẽ tập trung vào một trong những định hướng lớn và cũng là một mũi nhọn đột phá cải cách hành chính của ngành trong giai đoạn tới, đó là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
hải quan
(TBTCO) - Trong những năm qua, ngành Hải quan đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ hải quan.
Hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại là yếu tố quan trong để đưa Kho bạc Nhà nước
(TBTCVN) - Kho bạc số là mô hình kho bạc được tổ chức và hoạt động nhằm tận dụng các ưu thế của dữ liệu số trong việc tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo ra các dịch vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước.
Cán bộ Chi cục Hải quan Hải Dương tư vấn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục
(TBTCVN) - Ngành Tài chính đã chủ động, quyết liệt triển khai chủ trương xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và nền kinh tế số, từng bước đưa ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực cho quá trình quản lý và điều hành ngân sách và tài chính.
KBNN Hà Nội
(TBTCO) - Với địa bàn hành chính rộng lớn (30 quận, huyện, thị xã) và là nơi đặt trụ sở của rất nhiều cơ quan trung ương, Kho bạc Nhà nước Hà Nội rất coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ để phục vụ các đơn vị sử dụng ngân sách ngày càng tốt hơn.