Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ứng dụng đặt hàng
doi tac
(TBTCO) - Gojek - nền tảng dịch vụ và thanh toán theo yêu cầu di động khu vực Đông Nam Á, vừa công bố chính thức ra mắt ứng dụng Gojek tại Việt Nam.