Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UPCoM
NHV
(TBTCO) - Ngày 14/6/2017, hơn 35,7 triệu cổ phiếu của 5 công ty gồm NHV, HTG, CH5, MC3, BMD đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX). Tổng giá trị đăng ký giao dịch của 5 cổ phiếu này đạt hơn 357 tỷ đồng.
LIC
(TBTCO) - Ngày 5/6/2017, 90 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Licogi – CTCP (mã Ck LIC) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của HNX với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 900 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 4.900 đồng/cổ phiếu.
UPCoM
(TBTCO) - Thị trường UPCoM có 18 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trong tháng 5, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này lên con số 542, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 185.215 tỷ đồng.
ipo
(TBTCO) - Ngày 3/6/2017, đại hội cổ đông (ĐHCĐ) lần thứ nhất để thành lập Công ty cổ phần đầu tư Việt Hà đã thông qua Điều lệ công ty, bầu hội đồng quản trị, ban kiển soát (BKS) và thông qua chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019.
TNW
(TBTCO) - Ngày 26/5/2017, 16 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (mã Ck TNW) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch 160 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.000 đồng/cổ phiếu.
phân bảng UPCoM
(TBTCO) - Ngày 23/6 tới, Sở GDCK Hà Nội (HNX) sẽ chính thức công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn chủ sở hữu. Đây cũng là cơ hội tốt để nhà đầu tư có thể soi chiếu chính xác hơn về sức khỏe thực sự của doanh nghiệp trên sàn UPCoM và ra quyết định đầu tư chính xác hơn.
DRI
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 23/5/2017, 80,3 triệu cổ phiếu của 3 doanh nghiệp đã chính thức lên giao dịch trên sàn UPCoM, tương đương với giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 803,8 tỷ đồng.
UPCoM
(TBTCO) - Ngày 24/6 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ chính thức công bố danh sách phân bảng UPCoM theo quy mô vốn.
MIG
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, 80 triệu cổ phiếu của Tổng CtyCP Bảo hiểm Quân đội (mã Ck MIG) và 6 triệu cổ phiếu của CtyCP Dược vật tư y tế Hải Dương (mã Ck DHD), đã chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 860 tỷ đồng.