Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UPCoM
KOS
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, hơn 41,5 triệu cổ phiếu của Công ty CP Kosy (mã Ck KOS) đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, tương đương với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 415 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của KOS là 11.300 đồng/cổ phiếu.
cbs
CBS chia cổ tức 52%17:54 | 03/12/2017
(TBTCO) - Ngày 11/12 tới, Công ty CP Mía đường Cao Bằng (mã Ck CBS) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức niên độ 2016 - 2017 (từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/6/2017) với tổng tỷ lệ 52% kể từ ngày 16/1/2018.
BTW
(TBTCO) - Sau 7 năm đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM, 9,36 triệu cổ phiếu BTW của Cty CP Cấp nước Bến Thành chính thức chuyển từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết của Sở GDCK Hà Nội (HNX), với tổng giá trị niêm yết đạt 93,6 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.900 đồng/cổ phiếu.
MQB
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, gần 3,68 triệu cổ phiếu MQB của Công ty CP Môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 36,8 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.
MGG
(TBTCO) - Hơn 6,18 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Đức Giang - CTCP (mã Ck MGG) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 61,8 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.000 đồng/cổ phiếu
SKV
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, 23 triệu cổ phiếu của Công ty CP Nước giải khát yến sào Khánh Hòa (mã Ck SKV) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 230 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 23.600 đồng/cổ phiếu.
CER
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, hơn 1,35 triệu cổ phiếu của CtyCP Địa chính và Tài nguyên Môi trường (mã CK CER) đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 13,5 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.700 đồng/cổ phiếu.
BGW
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, hơn 18,1 triệu cổ phiếu của Công ty CP Kinh doanh nước sạch Bắc Giang (mã Ck BGW) đã chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 181 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 10.100 đồng/cổ phiếu.
CTR
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, hơn 47,1 triệu cổ phiếu của Công ty CP Công trình Viettel (mã Ck CTR) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 471,2 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 26.000 đồng/cổ phiếu.