Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UPCoM
XLV
(TBTCO) - Ngày 22/5/2018, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã Ck XLV) đã đưa 3 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 30 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.
hh
(TBTCO) - Ngày 24/5/2018, 3,55 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần 22 với tổng giá trị đăng ký giao dịch 35,5 tỷ đồng chính thức lên sàn UPCoM.
c
(TBTCO) - Đại hội cổ đông thường niên của Công ty CP Dược phẩm Trung ương (Codupha) đã thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018.
PRT
(TBTCO) - Ngày 7/5/2018, 29,8 triệu cổ phiếu Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – TNHH MTV (mã Ck PRT) chào sàn UPCoM, tương đương tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 298 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 17.400 đồng/cổ phần.
UPCoM
(TBTCO) - Trong tháng 4/2018, cùng chung với diễn biến chung của thị trường chứng khoán, thị trường UPCoM giảm cả về giá trị vốn hóa, chỉ số, khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch so với tháng 3.
VDM
(TBTCO) - Sau hơn 1 tháng kể từ ngày IPO cổ phiếu, hơn 1,87 triệu cổ phiếu của Viện Dệt may (mã Ck VDM) đã chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM; tương đương tổng giá trị đăng ký giao dịch là 18,7 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cổ phiếu.
TH1
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 27/4 tới, cổ phiếu TH1 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (mã Ck TH1) sẽ chuyển sang giao dịch trên sàn UPCoM sau 9 năm niêm yết trên HNX.
DCH
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 23/4, gần 2,9 triệu cổ phiếu của Công ty CP Địa chính Hà Nội (mã Ck DCH) sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM, với tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch đạt gần 29 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.500 đồng/cổ phiếu.
vinafood II
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 23/4, hơn 114,8 triệu cổ phiếu VSF của Công ty TNHH MTV – Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) sẽ chính thức giao dịch trên UPCoM, với giá trị đăng ký hơn 1.148 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.100 đồng/cổ phiếu.