Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa UPCoM
Cơ khí phổ yên
(TBTCO) - Ngày 20/10/2017, 3,7 triệu cổ phiếu của CtyCP Cơ khí Phổ Yên (mã Ck FBC) đã chính thức đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 37 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 15.000 đồng/cổ phiếu.
DNA
(TBTCO) - Ngày 19/10/2017, hơn 48,6 triệu cổ phiếu của Công ty CP Điện nước An Giang (mã Ck DNA) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt 486,6 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.500 đồng/cổ phiếu.
VVN
(TBTCO) - Ngày 17/10, 55 triệu cổ phiếu VVN của Tổng công ty CP Xây dựng công nghiệp Việt Nam (VINAINCON) chính thức chào sàn UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX), với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 550 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu VVN là 10.900 đồng/cổ phiếu.
HLS
(TBTCO) - Ngày 16/10/2017, hơn 5,4 triệu cổ phiếu của Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (mã Ck HLS) chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 54,3 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.800 đồng/cổ phiếu.
MSC
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Mê Kông (MSC) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần 2 năm 2017. Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua chủ trương đăng ký giao dịch chứng khoán của MSC trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội (HNX).
HNA
(TBTCO) - Ngày 5/10/2017, hơn 225,6 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thủy điện Hủa Na (mã Ck HNA) chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX), với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 2.256,5 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.
FT1
(TBTCO) - Hơn 7 triệu cổ phiếu của CtyCP Phụ tùng máy số 1 (mã Ck FT1) đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội (HNX) với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 70,7 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 21.700 đồng/cổ phiếu.
tel
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, 5 triệu cổ phiếu của CtyCP Phát triển công trình Viễn thông (Telcom), với mã Ck TEL vừa chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM, tương đương tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới 50 tỷ đồng.
NCP
(TBTCO) - Ngày 25/9/2017, hơn 196,9 triệu cổ phiếu của CtyCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (mã Ck NCP) sẽ chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với tổng giá trị đăng ký giao dịch lên tới hơn 1.969,8 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cổ phiếu.