Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa USD/CNY
ty gia
(TBTCVN) - Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang, ngay lập tức tỷ giá CNY/VND đã vượt ngưỡng tâm lý mạnh 7 CNY/USD.