Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ưu đãi cho thương nhân
thuong nhat phát trien lua gao
(TBTCO) - Thương nhân được vay vốn, hỗ trợ lãi suất khi vay vốn để đầu tư ứng trước tiền mua thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các khoản đầu tư khác phục vụ sản xuất lúa trong vùng nguyên liệu; mua và tạm trữ thóc,...