Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ưu đãi thuế
xk da giay
(TBTCO) - Ngành da giày đang đứng trước nhiều cơ hội vàng để tạo dựng vị thế trên bản đồ xuất khẩu thế giới. Đến đầu tháng 12, lượng đơn hàng tăng tới 10% cùng nhiều tín hiệu tốt đang hứa hẹn sự tăng trưởng ngoạn mục trong năm tới.
tài chính vi mô
(TBTCO) - Theo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, từ ngày 22/11/2019, sẽ không áp dụng chính sách ưu đãi thuế TNDN cho Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Tình Thương, các tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 1/1/2014.
ưu đãi thuế để phát triển lĩnh vực nông nghiệp
(TBTCO) - Hiện nay, chính sách ưu đãi thuế đang quy định ưu đãi ở mức cao nhất đối với lĩnh vực nông nghiệp, giảm việc huy động thuế, phí từ lĩnh vực này ở mức thấp nhất, qua đó góp phần thu hút đầu tư, phát triển lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ người nông dân.
xã hội hóa dịch vụ công
(TBTCO) - Dự kiến, sẽ có nhiều ưu đãi về thuế, phí, tín dụng, huy động vốn... nhằm khuyến khích xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công như giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.
Đề xuất ưu đãi thuế phát triển ngành công nghiệp ô tô
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa xin ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 125 năm 2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 122 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ hưởng nhiều ưu đãi thuế
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
doanh nghiệp
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã mở rộng phạm vi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn được ưu đãi thuế cho các đối tượng doanh nghiệp (DN). Như vậy, hiện nay DN đang được hưởng nhiều ưu đãi về thuế TNDN.
bỏ ưu đãi thuế TNCN
(TBTCO) - Kể từ 26/8/2019, các cá nhân (kể cả người Việt Nam và người nước ngoài) làm việc tại khu kinh tế sẽ không được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân.
thuế
(TBTCO) - Trong khi mức thuế suất bình quân thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Việt Nam ở mức 20%, thì ở một số quốc gia trên thế giới hiện đang duy trì mức thuế cao hơn Việt Nam, có nước thuế TNDN lên đến hơn 33%.