Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Kiến nghị sớm giảm thuế ưu đãi doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ, trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5 tới đây, về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
DNNVV
(TBTCO) - Việc hỗ trợ mức thuế thu nhập cho DNNVV thấp hơn mức thuế suất thông thường là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. DNNVV cần tận dụng cơ hội này để khai thác thông tin, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đẩy mạnh ưu thế của mình, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Thông tư 96
(TBTCO) - Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế
(TBTCO) - Chiều ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, với số phiếu tán thành 425/433, tỷ lệ 85,51% số đại biểu có mặt.
ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
(TBTCO) - Mới đây, tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp với Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đưa nội dung "chế biến thủy sản" vào diện ưu đãi thuế vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế (gọi tắt là dự thảo luật thuế).
Bộ Tài chính gỡ khó ưu đãi thuế TNDN
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành văn bản tháo gỡ vướng mắc về chính sách ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Hậu Giang, một số cục thuế địa phương và DN.