Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ưu tiên về hải quan
TCHQ
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương được hưởng các chế độ ưu tiên về thủ tục hải quan thêm thời gian là 3 năm (ba mươi sáu tháng) kể từ đầu tháng 8/2020.
tchq
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty cổ phần Vicostone, tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong quá trình xuất nhập khẩu.
Hải quan Bình Dương
(TBTCO) - Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan vừa có quyết định gia hạn hưởng chế độ ưu tiên về hải quan cho Công ty TNHH Sonova Operatinons Center Việt Nam (Công ty Sonova Operatinons Center).
An Giang
(TBTCO) - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh An Giang (Công ty thủy sản An Giang) đã được Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của công ty xin dừng gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan.
Đà nẵng
(TBTCO) - Công ty TNHH điện tử Loster Đà Nẵng (Công ty điện tử Loster Đà Nẵng) đã được Tổng cục Hải quan đồng ý đề nghị của công ty xin dừng gia hạn chế độ ưu tiên về hải quan kể từ trung tuần tháng 7/2019.
hải quan bắc ninh
(TBTCO) - Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG (Công ty cổ phần TNG) được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan kể từ tháng 7/2019, theo quyết định vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành.
Donh nghiệp ưu tiên
(TBTCO) - Kể từ ngày 28/3/2019, thủ tục hành chính công nhận doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan sẽ được thực hiện theo trình tự quy định tại Quyết định 350/QĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, thay thế Quyết định 2770/QĐ - BTC ban hành năm 2015.
hải quan
(TBTCO) - Công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan Việt Nam và Công ty TNHH San Fang Việt Nam được áp dụng chế độ ưu tiên về hải quan trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 20/3/2019.
Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan chỉ trong 30 ngày
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 07/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015 quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.