Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ủy ban ATGTQG
tai nan giao thong
(TBTCO) - Trong các báo cáo thống kê, con số dương (+) thường được ưu ái, tung hô, có khi để “làm đẹp” báo cáo, người ta sửa chỗ nọ một tí, chỗ kia một tí để cộng vào có một con số dương. Nhưng ở một số trường hợp, nó là tai họa...